Cef6dd61fc0b3989ac7c7f179f9169e033448dcd

Sveučilište u Rijeci

Rijeka, sveučilište

prof. dr. sc. Pero Lučin

Kontakt

Trg braće Mažuranića 10

Mail: ured@uniri.hr

Telefon: (051) 406 500

Fax: (051) 406 588

Prijavi neispravan podatak.

Komentari

Vezane institucije

fakultet

A7dcb6c2de2997f33e9a02add303ae9791fe8cab

Ekonomski fakultet

EFRI

Rijeka

dr. sc. Heri Bezić

fakultet

822549acaf131873cf8e29b664bb92ac2f876da3

Filozofski fakultet

FFRI

Rijeka

dr. sc. Predrag Šustar

fakultet

9eb92fcb743ffb6395320c2aa00c3e177e3c0cbc

Građevinski fakultet

Rijeka

dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš

Pogledaj sve institucije