041e6fb31b71f0b9997378d5cefd8e13689c9d39

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O udruzi

AEGEE Europe (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) je najveći
multidisciplinarni europski forum studenata, te je volonterskog, nevladinog i neprofitnog karaktera. Prijavnica je dostupna na sljedećem linku: http://goo.gl/GRo8r6

To je organizacija koja je otvorena za studente svih fakulteta, što je dovelo do toga da je
predstavljena je u 270 sveučilišnih gradova, u 40 zemalja širom Europe i ima oko 13000 članova.

AEGEE se vodi promoviranjem ideje „Europa bez granica“, odnosno promoviranjem europske
suradnje i integracije među mladim ljudima, posebno studentima. AEGEE želi stvoriti Europljane bez
predrasuda, ljude koji su svjesni što je Europa, koji su sposobni razumjeti različite kulture i
mentalitete, čime se stvara otvorena i tolerantna sredina bez predrasuda bilo koje vrste, te se zalaže za stvaranje visokog obrazovanja dostupnog svima.

AEGEE je studentska organizacija koja promovira europsku svijest preko studentske mobilnosti,
komunikacije i integracije između mladih studenata Europe, i zahvaljujući širokoj mreži mladih ima
odličan temelj za postizanje cilja kroz zajednički rad, organizaciju i sudjelovanje na međunarodnim
konferencijama, seminarima, razmjenama, treninzima, ljetnim školama, radnim grupama i slično.

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve udruge