C511f43e77058de294a9eeb61fb622a142e05067

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O projektu

Xamarin Hack Day +edukativni je program pokrenut u Hrvatskoj. Pokrenula ga je udruga UPIT, udruga studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, studenata Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Organizira se s ciljem edukacije polaznika (primarno studenata) za razvoj mobilnih aplikacija na Android, iOS i Windows Phone platformi korištenjem Xamarin alata. Za sada se Hack Day planira održati u Splitu i Zagrebu, a ako naiđe na pozitivan odaziv od strane studenata i zajednice, Hack Day će se organizirati u Rijeci i Osijeku. Hack Days u svakom od gradova bit će održan s razmakom od mjesec dana, kako bi polaznici imali vremena raditi na svojim aplikacijama i rješenjima te istražiti tržište.

Hack Day je, inače, internacionalni program koji se već održao u Sloveniji, Australiji, Kini, Beligiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a uskoro će se ponovno održati u Australiji i Belgiji. Globalni Hack Day bit će organiziran u siječnju 2016. godine u suradnji sa Xamarinom i ostalim Xamarin student partnerima u 65 gradova u cijelom svijetu na isti dan. U tom globalnom projektu sudjelovat će i Zagreb.

Udruge

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve projekte