Sveučilište u Zagrebu

Prvi rezultati: Erasmus+ studijski boravak za studente za akademsku godinu 2015/2016

Gledanje letka

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti.

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak objavljen je 16. veljače 2015., a studenti su se mogli prijaviti do 05. ožujka 2015.

Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava. Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu).

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Na temelju rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:

 1. pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta  ili
 2. prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava (ne plaćaju troškove školarine na stranom sveučilištu) i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji žele otići u tom svojstvu trebaju kontaktirati svog ECTS koordinatora te ispuniti i dostaviti službeni obrazac (dostupan pod Dokumenti i obrasci) da bi na vrijeme bili nominirani i mogli poslati svoju prijavu na strano sveučilište. Vlastoručno potpisani obrazac dostavlja se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - zero-grant“). Rok: za zimski semestar do 13. svibnja 2015., za ljetni semestar do 4. rujna 2015. godine

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1. Akademija dramske umjetnosti
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Ekonomski fakultet
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Filozofski fakultet
 9. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10. Fakultet organizacije i informatike
 11. Fakultet prometnih znanosti
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14. Geodetski fakultet
 15. Geotehnički fakultet
 16. Građevinski fakultet
 17. Grafički fakultet
 18. Hrvatski studiji
 19. Katolički bogoslovni fakultet
 20. Kineziološki fakultet
 21. Medicinski fakultet
 22. Muzička akademija - objava naknadno
 23. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25. Prirodoslovno-matematički fakultet
 26. Pravni fakultet
 27. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28. Stomatološki fakultet
 29. Metalurški fakultet = NEMA prijava
 30. Šumarski fakultet
 31. Tekstilno-tehnološki fakultet
 32. Učiteljski fakultet
 33. Veterinarski fakultet
 34. Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava

U slučaju ispravaka ili promjena tablice sa rezultatima bit će objavljene na istom mjestu.

Napomena: rang listu studenata izradila su fakultetska povjerenstva, molimo da se za sva pitanja vezano za odabir i rang listu obratite isključivo svom fakultetu/akademiji.

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u „Uputama studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2015./16.“, te voditi računa o kasnijoj nadopuni istih uputa, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koju student prima iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga napominjemo da pokriva samo dio troškova života. Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2015./16. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:
1.    za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 360 €,
2.    za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 410 €,
3.    za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosit će 460 €. Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti jave koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan, odnosno Ivani Veldić u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta (rok: odmah nakon Rezultata i prije potpisivanja ugovora o financiranju, a za studente ljetnog semestra najkasnije do 01. siječnja 2016.).

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti slabijega socioekonomskog statusa, ako su zadovoljili uvjete Natječaja, primiti će i dodatnu financijsku potporu od 200 EUR mjesečno iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Isključivo studenti kojima je odobrena financijska potpora za studijski boravak mogu primiti i dodatnu financijsku potporu za slabiji socioekonomski status. Studenti kojima nije odobrena financijska potpora za mobilnost prema pravilima ne mogu primiti samo iznos dodatne financijske potpore. Studenti čija je prijava za studijski boravak odbijena, automatski je odbijena i prijava za slabiji socioekonomski status. Uz rang liste s rezultatima Natječaja posebno je objavljena i tablica sa studentima koji su prijavili kategoriju slabijeg socioekonomskog statusa.

Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status ak.godina 2015./16.  

ODUSTANAK OD RAZMJENE

Studenti mogu odustati od razmjene. Student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 13. svibnja 2015. za zimski semestar, odnosno do 4. rujna 2015. za ljetni semestar. Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu da ode na razmjenu.

U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u zadanom roku (obrazac dostupan pod Dokumenti i obrasci). Izjava se dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - odustanak od razmjene“).

JEZIČNI TEČAJ

Informacije o jezičnim tečajevima dostupne su na poveznici.

Konačna raspodjela mjesta bit će objavljena  u svibnju/lipnju 2015. godine, nakon što Agencija za mobilnost i programe EU donese odluku o dodijeljenim financijskim sredstvima za Sveučilište u Zagrebu.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Protiv odluke o prijavi za slabiji socioekonomski status žalbe se podnose na isti način.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

Komentari na članak

Vezani članci

Hip-hop Entrepreneurship 2

Poduzetništvo i multimedija

Europski hip-hop poduzetnici na razmjeni znanja i dobre prakse u Zagrebu

Projekt „Hip-hop Entrepreneurship 2“ okuplja mlade koji se bave područjem plesa, glazbe i multimedije. Među sudionicima varira razina iskustva – od pojedinaca koji imaju svoje firme do sudionika koji su na početku realizacije vlastitih ideja – što ovaj miks čini veoma zanimljivim.

CEO konferencija u Zagrebu 1

Ekonomski fakultet Zagreb

Velik interes studenata i sjajna atmosfera obilježili CEO konferenciju u Zagrebu

Konferencija je organizirana u suradnji s Ekonomskim fakultetom iz Sarajeva te je okupila više od 600 sudionika.

Povjerenje

Zaklada Marije pomoćnice

Novi natječaj za stipendije studentima i učenicima slabijeg imovinskog stanja

Stipendije za učenike osnovne i srednje škole iznose 500 kuna, a za studente 1500 kuna te se isplaćuju tijekom 10 mjeseci. Prijave traju do 24. studenog.

Santorini

Global Citizen

Make a move: Ljeto ti ne mora biti dosadno!

Studiraš i žao ti je što nemaš više vremena koje možeš iskoristiti za putovanja i volontiranje?

Index

Za lakši i ugodniji početak akademske godine

Mali vodič kroz birokraciju za brucoše

Sastavili smo ovaj kratki vodič kako bismo vam olakšali snalaženje u birokraciji na početku vašega studentskog života.