Javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima

Predloženo ukidanje ocjene E te izjednačavanje preddiplomskog i diplomskog kriterija ocjenjivanja

http://iuri.uniri.hr/about-uniri/

Sveučilište u Rijeci provodi javnu raspravu o izmjenama Pravilnika o studijima koji propisuje način studiranja svih riječkih studenata. Neke od predloženih promjena uključuju ukidanje FX kategorije i ocjene E, izjednačavanje preddiplomskog i diplomskog kriterija ocjenjivanja, promjene omjera bodovanja za vrijeme nastave i na završnom ispitu, kao i drugačiju raspodjelu bodova u procesu formiranja završne ocjene.

Od 22. veljače 2018. godine otvorena je javna rasprava na temu izmjena i dopuna Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, koji propisuje sve stavke i odredbe vezane uz studente te provođenje nastave na svim sastavnicama riječkih visokoobrazovnih institucija. Ovim se Pravilnikom detaljno uređuju vrste, razine te nositelji studija, studijski programi, kao i ustroj te izvedba svih samostalnih, zajedničkih i združenih studija, preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih, poslijediplomskih te stručnih studija. 

Navedenim prijedlozima promjena Pravilnika o studijima traži se da se konačni uspjeh studenta, bez obzira na razinu studija, izražava jednako skalom ocjenjivanja od 1 do 5, koja poznaje četiri prolazne ocjene i jednu nedovoljnu, što rezultira ukidanjem FX kategorije i ocjene E. Nadalje, usvajanjem jednog od traženih prijedloga namjerava se uvesti jedinstveni način vrednovanja i ocjenjivanja na preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima Sveučilišta u Rijeci, pri čemu bi se izjednačila prolazna ocjena za sve razine studija te bi na taj način ona iznosila 50% ocjenskih bodova. Ovakvim se postupkom želi osigurati ravnopravnost u vrednovanju studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija prilikom apliciranja na natječaje za domove, nagrade, stipendije, programe studentske mobilnosti i slično. 

Procesom usvajanja i implementiranja predloženih promjena nastoji se uvažiti važno dokimološko načelo, a to je da načini vrednovanja i ocjenjivanja trebaju biti usklađeni s ishodima učenja, kompetencijama, sadržajima te didaktičko-metodičkim pristupima. S obzirom na različitosti koje se očituju u nastavnim predmetima, poštivanje navedenog načela značilo bi da se iziskuje što fleksibilniji način ocjenjivanja i praćenja studenata riječkog Sveučilišta. Isto tako, navedenim prijedlogom promjena Pravilnika o studijima zahtijeva se ukidanje relativnog kriterija ocjenjivanja, dok se zadržava samo apsolutni kriterij, i to bez obzira na veličinu grupe. Time se svrha ocjenjivanja definira kao povratna informacija o tome u kojoj je mjeri svaki pojedini student usvojio ishode učenja propisane nastavnim programom predmeta. 

Javna rasprava za sve će studente biti otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci do 23. ožujka. Svoje mišljenje o predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima možete izraziti ovdje. Više informacija o samim prijedlozima i mogućim dosezima traženih promjena potražite na mrežnim stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 

Budući da se radi o iznimno važnom dokumentu koji se direktno odražava na razinu kvalitete studentskog života, pozivamo vas da se aktivno uključite u proces javne rasprave te svojim prijedlogom i komentarom sudjelujete u kreiranju budućih pravila studiranja za cjelokupnu riječku studentsku populaciju. Ovo je prilika da se i vaš glas čuje!

Komentari na članak

Vezani članci

Tabla 1

Financijski klub

Izvještaj: Studenti ocijenili konferenciju „Financijski ekspert budućnosti“ prijeko potrebnom

Nedugo nakon što je održana konferencija “Consulting day”, Financijski klub održao je na Ekonomskom fakultetu konferenciju „Financijski ekspert budućnosti“ s ciljem upoznavanja studenata s načinima najbolje pripreme za pronalaženje, a potom i ostvarivanje vrhunske karijere na području financija.

Strah, zabrinutost

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

Studenti forenzike intenzivno rade na problematici trgovanja ljudima; objavili i besplatan priručnik

Informacije o problematici trgovanja ljudima, načinu prepoznavanja trgovaca ljudima i žrtava te opasnostima društvenih mreža i interneta možete pronaći u priručniku „Prepoznaj i spasi me“ koji su izradili studenti Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti.

DeSADU na Akademiji dramske umjetnosti

Budućnost hrvatske dramaturgije

DeSADU na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu

Radi se o jednom od brojnih projekata u organizaciji studenata Akademije dramske umjetnosti kojim žele popularizirati radove svojih kolega, budućih profesionalnih pisaca.

rektor

Mandatno razdoblje od 2018. do 2022.

S tri glasa više od Anđelinovića Dragan Ljutić izabran za rektora splitskog sveučilišta

Senat Sveučilišta u Splitu izabrao je prof. dr. sc. Dragana Ljutića za novog rektora drugog najvećeg sveučilišta u državi. Osvojivši 3 glasa više, novoizabrani je rektor pobijedio prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, koji je na čelu splitskog sveučilišta proveo posljednje četiri godine.

OTP banka

Mogućnost zaposlenja po završetku školovanja

Prijavi se na natječaj za dodjelu stipendija OTP banke!

Požurite i prijavite se u program za dodjelu stipendija OTP banke do 31. listopada 2016. i uđite u izbor za jednu od šest stipendija. Čeka vas jedna stipendija za izvrsnost u iznosu od 4 tisuće kuna mjesečno te pet stipendija u iznosu od 1600 kuna mjesečno.