Konobar/ica

Jadran.d.d

Ogulin

Rok prijave za ovaj posao je prošao.

- posluživanje gostiju, osigurani smještaj i prehrana bez naknade
- dodaci za blagdane 100%
- dodatak za rad nedjeljom 50%
- za dvokratan rad s prekidom dužim od 1 sat uvećava se za 15%

Pogledaj sve poslove

Komentari