Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

RAČUNOVODSTVO-KVALITETNI MATERIJALI!!!

materijali

Po dogovoru

Zagreb

13.01.2015

PRODAJEM jako kvalitetne materijale iz specijalizirane škole za instrukcije za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija RAČUNOVODSTVO. U materijalima su riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara, s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke i rješenja, tako da se ni jednom trenutku ne dvoumimo kako smo došli do svakog pojedinog rješenja i rezultata, te uza svaki zadatak stoje sve bitne teoretske činjenice potrebne za rješavanje svakog pojedinog zadatka npr.podjela troškova, detaljnja objašnjenja pojedinih stavki koje ulaze u bilancu, RDG-a, izvještaja o novčanom toku, te su posebno naznačene sve moguće varijante zadataka i teoretskih pitanja kakva se javljaju na kolokviju/ispitu na koje treba obratiti pozornost. Prije svake cjeline sa riješenim zadacima stoji teoretski uvod u gradivo čiji zadaci su riješavani kako bi imali potrebno predznanje za rješavanje tih zadataka + uz to dolazi i skripta iz teorije od 50-tak stranica u kojoj su posebno označene stvari koje se javljaju na kolokviju/ispitu te sadrži identična pitanja sa ispita što na zaokruživanje, što na nadopunjavanje te esejska, te primjeri ispita slikani mobitelom. Ukupno oko 290 stranica materijala. Također objašnjavam sve stvari sadržane u tim materijalima.

Pogledaj sve oglase

Komentari