Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (jednopredmetni)