Studentske institucije

Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koji dio fakulteta ti je najviše prirastao srcu?

Dvorana za predavanje

10%

Knjižnica

17%

Referada

14%

Dvorište

14%

Kafić pored fakulteta

46%