Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Od kojeg bi se datuma trebale puštati božićne pjesme?

Od 1. prosinca

62%

Od 1. studenog

3%

Od 24. prosinca

20%

Kroz cijelu godinu

8%

Nikad. Mrzim božićne pjesme.

7%