Muke po kraticama

Znate li pravilno napisati svoju titulu i akademski naziv?

Bacanje kapica

Akademski nazivi koje stječemo tijekom visokoškolskog obrazovanja ponekad nam mogu stvoriti nedoumice, pogotovo kad se sjetimo pisanja njihovih kratica. Srećom, postoji Zakon kojim se njihova upotreba regulira i koji propisuje pravilno pisanje kratica.

Obranom rada na kraju visokoškolskog obrazovanja, osim lijepih fotografija s cvijećem pred vratima fakulteta, stječemo i određeni akademski naziv ili stupanj. Ipak, on može donijeti i neke neodlučnosti: piše li se ispred imena i prezimena ili iza njega, koja je točno kratica i slično, a bolonjski je proces još dodatno zakomplicirao sve navedeno. Uvođenjem bolonjskog sustava ukinuti su neki od dotadašnjih akademskih naziva te uvedeni novi, a to je stvorilo popriličnu zbrku među budućim akademski obrazovanim ljudima, ali i među onima koji su svoje titule stekli prije toga.

Srećom, akademski i stručni nazivi te njihovo pisanje reguliraju se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju koji pomaže u snalaženju u svoj toj zbrci. Važno je imati na umu i značenje svih spomenutih pojmova. Tako akademski naziv stječe osoba koja završi preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski specijalistički studij, dok stručni naziv stječe osoba koja završi stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij. Akademski stupanj stječe osoba koja završi poslijediplomski sveučilišni studij.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija osoba stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalurea) uz naznaku struke, primjerice ekonomije, a kratica je u tom slučaju univ. bacc. oec. Iznimno, osoba koja preddiplomski studij završi u znanstvenom području tehničkih znanosti stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka s naznakom struke. Ove se kratice stavljaju iza imena i prezimena osobe, primjerice Ivan Horvat, univ. bacc. oec.

Vrlo slično funkcionira i akademski naziv koji se stječe završetkom diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija – magistar, odnosno magistra struke: mag. oec. Kao i u slučaju preddiplomskog studija, osobe koje su studij završile u području tehničkih znanost stječu naziv magistar inženjer/magistra inženjerka, a kratica je mag. ing. uz naznaku struke. Iznimku predstavljaju i osobe koje završe studij medicine, stomatologije ili veterine jer stječu akademski naziv doktor, odnosno doktorica uz naznaku struke, npr. dr. med. U svim trima slučajevima kratica se stavlja iza imena osobe, primjerice: Ivan Horvat, mag. oec. ili Ivan Horvat, dr. med.

Važno je napomenuti da je osoba koja je po starom sustavu branila magistarski rad također stekla naziv magistra, ali ti nazivi nikako nisu istovjetni. Osoba predbolonjskog sustava u tom je slučaju stekla naziv magistar znanosti, čija se kratica mr. sc. piše ispred imena i prezimena.

Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija osoba stječe akademski stupanj doktor/doktorica znanosti ili umjetnosti uz naznaku znanstvenog ili umjetničkog područja. Kratica je dr. sc. ili dr. art. i stavlja se ispred imena i prezimena osobe.

Slično funkcioniraju i stručni nazivi. Ako osoba završi stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, stječe naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke, a kratica je bacc. (oec. primjerice). Iznimka su ovdje i osobe iz područja tehničkih znanosti kojima se u stručni naziv dodaje i inženjer i čija je kratica bacc. ing. (geod. primjerice).

Završetkom specijalističkog diplomskog studija stječe se stručni naziv stručni specijalist, odnosno specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke, a kratica je struč. spec. uz naznaku struke, primjerice struč. spec. politeh. Osobe iz područja tehničkih znanosti postaju stručni specijalisti inženjeri, a kratica im je struč. spec. ing. (geod. primjerice). Osoba koja je završila specijalistički diplomski studij u medicini, stomatologiji i veterini stječe naziv diplomirani, odnosno diplomirana uz oznaku struke, npr. diplomirana medicinska sestra, a kratica je dipl. Sve spomenute kratice dolaze nakon imena i prezimena osobe.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija osoba stječe akademski naziv sveučilišni specijalist, odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: sveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije, sveučilišni/a specijalist/specijalistica socijalne politike, sveučilišni/a specijalist/specijalistica financijske analize i slično).

Popis akademskih naziva i njihovih kratica uređuje Rektorski zbor, dok popis stručnih naziva s popratnim kraticama kreiraju zajednički Vijeće veleučilišta i visokih škola te Rektorski zbor. Oba su popisa dostupna u Narodnim novinama.

Komentari na članak

Vezani članci

https://pixabay.com/en/contract-signature-lease-available-1464917/

Studentski rad

Nastavlja se apsurd papirologije u riječkom Student servisu

Novi Zakon o obavljanju studentskih poslova i odluka o minimalnoj naknadi za studentski rad i mjesecima nakon stupanja na snagu donose pomutnju u riječkom Student servisu.

Studenti

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Vlada izjednačava stručne i sveučilišne studije, Vijeće studenata zadovoljno, HSZ objašnjava svoje protivljenje

Unatoč protivljenju javnih sveučilišta i burnim raspravama koje su podizale prašinu u medijima, tisuće studenata stručnih studija, čini se, bit će izjednačeni sa studentima sveučilišnih studija. Dok Vijeće veleučilišta i visokih škola izražava zadovoljstvo, Hrvatski studentski zbor objašnjava zašto se prethodno protivio takvom ishodu.

Internet

Od 1. siječnja 2015. građani RH imaju pravo na brzi internet

Od Nove godine brzi internet postaje zakonsko pravo

Brzi internet od Nove godine postaje zakonsko pravo svakog građanina Republike Hrvatske.

Laboratorij

Peticija studenata medicinsko laboratorijske dijagnostike

Studenti medicinske biokemije ukazuju na kršenje prava svoje struke

Studenti medicinsko laboratorijske dijagnostike peticijom su odlučili postići priznavanje prava koja bi, kako smatraju, podrazumijevala titula magistra MLD-a. Studenti medicinske biokemije, s druge strane, smatraju kako se kolege na krivi način bore za svoja prava jer stečenom titulom teže izjednačavanju svoje struke sa onom medicinskih biokemičara.

Bakljada, 14.09.2013.

Sabor izglasao promjenu postojećeg zakona

Izmjene i dopune Zakona o sportu u hitnoj proceduri zbog „izjednačavanja huligana”

Izmjene i dopune Zakona o sportu odnose se prvenstveno na „izjednačavanje huligana na tribinama s huliganima u ložama”.