Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet hvata se u koštac s drogama, a i sa zaštitnim mjerama osumnjičene djece

Zapisivanje
FOTO IZVOR: https://unsplash.com/photos/dGxOgeXAXm8

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je u dvama Justice međunarodnim projektima koji za ciljeve postavljaju prevenciju konzumiranja ilegalnih droga među mladim i odraslim stanovništvom u EU te unaprjeđenje individualne procjene djece osumnjičene ili optužene za počinjenje kaznenih djela.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je i sudionik u dvama međunarodnim projektima Justice (Pravosuđe).

Tema je prvoga projekta Izgradnja učinkovitih rezultata prevencije droga diljem Europe na temelju analize sustava prevencije i široke profesionalne obuke (Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training - ASAP Training). Sufinancirala ga je Europska komisija, a njegov je nositelj talijanska tvrtka A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria.

U projektu sudjeluje jedanaest institucija visokog obrazovanja, nevladinih sektora i državnih institucija iz osam europskih zemalja te se provodi u razdoblju od 2018. do 2020. godine, a sam razlog njegovog pokretanja leži u uporabi ilegalnih droga među mladim i odraslim stanovništvom u Europskoj uniji. Cilj je promicanje kvalitete u sprječavanju korištenja takvih sredstava, a na sastanku 3. i 4. veljače 2019. godine u Genovi u Italiji isplanirani su vremenski rokovi i detalji oko provedbe projekta za svaku radnu skupinu.

Drugi je projekt također u trajanju od dvije godine, započeo je 1. siječnja 2019. godine, a naziva se Proceduralna zaštitna mjera optužene ili osumnjičene djece: poboljšanje provedbe prava na individualnu procjenu (Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of the Right to Individual Assessment). Njegov je koordinator Pravni institut Litve iz Vilniusa, a uz Hrvatsku partneri su Cipar i Grčka. Za ciljeve se navode unaprjeđenje individualne procjene djece osumnjičene ili optužene za počinjenje kaznenih djela te uspoređivanje zakonske regulative i prakse među različitim zemljama Europske unije. 

Na sastanku održanom u Vilniusu u Litvi 28. veljače 2019. godine prisustvovali su predstavnici partnerskih organizacija, a među njima bili su i hrvatski predstavnici: doc. dr. sc. Dodig Hundrić i izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Bilo je nužno predstaviti osnovne izazove koji se javljaju u maloljetničkom pravosuđu te napraviti plan prvih aktivnosti koje su usmjerene na postizanje projektnoga cilja. Sljedeći planirani sastanak održat će u Zagrebu u prosincu ove godine.

 

 

Komentari na članak

Vezani članci

Pravni fakultet/Sveučilište

Kapitalne aktivnosti

Sveučilište u Zagrebu predstavlja zahvate kojima rješava nedostatak prostora

U razdoblju od 2003. do 2016. godine Sveučilište u Zagrebu realiziralo je dva velika ciklusa ulaganja u izgradnju novih sadržaja te u rekonstrukciju i sanaciju postojećih zgrada, a sada će predstaviti široj javnosti daljnje korake u jačanju prostorno-infrastrukturne osnove.

Career boot camp u Zadru

Interaktivni projekt

Završio Career Boot Camp: spajanje studenata sa budućim poslodavcima

U Zadru je prošlog vikenda završio Career Boot Camp – četverodnevni interaktivni projekt čiji je cilj bio okupiti, upoznati i povezati najmotiviranije studente s potencijalnim budućim poslodavcima, odnosno stručnjacima s područja upravljanja ljudskih resursa.

The City of 2030

The City of 2030

Obrazovanje dostupno svima postaje jedan od najbitnijih projekata na svijetu

Zbog velikih razlika između razvijenog i nerazvijenog svijeta nastao je model „The City of 2030“, čiji je cilj osigurati jednako obrazovanje svim mladim ljudima.

Večer Marijinih obroka

Humanitarna udruga Marijini obroci

Dođite na „Večer Marijinih obroka”

Na ovom tradicionalnom okupljanju osvrnut će se na prošlogodišnje aktivnosti Marijinih obroka te informirati podupiratelje i donatore o ciljevima hrvatskog ogranka Marijinih obroka za iduću godinu.

Najava projekta

ISUM-ov projekt

„Mali pokretači promjena“: Predavanja o govoru mržnje za roditelje

Namjera je Instituta radionicama podići svijest roditelja o postojanju digitalnih prijetnji i metoda nošenja s njima.