943431efc4fc252ea6b0a74374b066ac1ec10de0

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O udruzi

Udruga ERUDIO, punim nazivom Udruga studenata – EU informacije, mogućnosti i održivost osnovana je pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku krajem 2016. godine.

Udruga je nastala na inicijativu studenata i uz mentorstvo doc.dr.sc. Anite Freimann nakon rezultata postignutih u sklopu kolegija Makrosustav Europske unije i projekta „Ja građanin EU-a".

Djelovanje udruge usmjereno je na širenje informacija o Europskoj uniji i mogućnostima koje se nude članstvom u Europskoj uniji uz razmišljanje u smjeru održivog razvoja. Kroz provođenje radionica, kvizova, panela, okruglih stolova, simulacija te organizacije Europskog EFOS tjedna cilj je udruge djelovati društveno odgovorno te tako poboljšati kvalitetu života zajednice na bolje.

Udruga surađuje s ostalim studentskim udrugama, obrazovnim institucijama kao i drugim organizacijama i institucijama unutar grada, države, Europske unije, a i šire.

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve udruge