72f981bf27da764603ec652c63137e4114f940a3

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O udruzi

Klub Albanskih Studenata u Zagrebu je studentska organizacija koja okuplja studente u Gradu Zagrebu albanske nacionalnosti. Bavi se, između ostaloga, i promocijom albanske kulture, jezika i tradicije kako među mladim Albancima, tako i među Hrvatima. Organiziramo razne tribine, literarne te dramske večeri. Kao najveći projekt izdvajamo časopis VOX ALUMNI, prvi časopis albanskih stdenata u povijesti RH. Časopis se bavi raznim temama iz područja umjetnosti, zabave, književnosti, povijesti i sl. Osim toga, u časopisu se mogu naći brojni intervjui istaknutih albanskih intelektualaca, diplomata, sportaša, itd. Glavni cilj časopisa je upoznati mlade Albance sa svojom poviješću, tradicijom i kulturom( ako je ne poznaju), ali upoznati hrvatsku mladost te ukloniti neke predrasude.
Prvi broj časopisa izašao je 22.studenog, 2013.g., a idući broj izlazi 1.ožujka, 2013.g. Klub albanskih studenata je, u kratkom vremenu djelovanja, do sada organizirao brojne aktivnosti koje privlače ne samo mlade, već i starije.

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve udruge