Novi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Za varanje na ispitu pismena opomena, za zlouporabu indeksa teža kazna

Papirologija

Najviše novosti odnosi se na stegovni postupak. Rok za pisanu prijavu produžen je s tri dana na čak šest mjeseci. Ovom odredbom nastoji se stati na kraj svima koji naprave težu povredu obveze iz Pravilnika, a kazna može biti zabrana polaganja ispita, te privremeno ili trajno isključenje sa studija.

U tijeku je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je otvorena na drugoj redovnoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine i traje do 15. siječnja 2018. Dok se novi ne donese, na snazi je stari pravilnik iz 2010. godine  

Najviše novosti odnosi se na stegovni postupak. Rok za pisanu prijavu produžen je s tri dana na čak šest mjeseci. Ovom odredbom nastoji se stati na kraj svima koji naprave težu povredu obveze iz Pravilnika, a kazna može biti zabrana polaganja ispita, te privremeno ili trajno isključenje sa studija.

Neke od težih povreda uključuju nepoštivanje općih akata i odluka nadležnih tijela, zlouporaba indeksa, krivotvorenje potpisa nastavnika, plagiranje seminarskog, završnog ili diplomskog rada, svaka vrsta diskriminacije i uznemiravanja pa čak i uporaba alkohola i opojnih droga.

U lakše povrede spadaju varanje na ispitu, opetovano neopravdano kašnjenje na nastavu ili nedopušteno napuštanje nastave, opetovano neodjavljivanje ispita u predviđenom roku i korištenje tuđeg elektroničkog identiteta. Za ovu vrstu povrede Pravilnik propisuje pisanu opomenu.

Odluku donosi Stegovno povjerenstvo, u starom pravilniku Stegovni sud, koje ima tri člana od kojih je jedan student. Mandat im traje dvije godine.

– Stručno vijeće znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta imenuje i razrješava predsjednika i jednog člana te njihove zamjenike iz reda nastavnika na prijedlog dekana/pročelnika, a jednog člana i zamjenika iz reda studenata na prijedlog Studentskog zbora znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. –

Kako bi prijava nedopuštenog ponašanja bila ažurnija, ukinuta je usmena prijava. Do sada je ona prethodila pisanoj prijavi. Osim toga, prijavu, odnosno službenu zabilješku, podnositelj mora potpisati, a anonimne se prijave više neće razmatrati.

U člancima 14. i 15. novog pravilnika stoji kako Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora sadržavati osobne podatke o studentu, opis stegovnog djela te obrazloženje iz kojeg proizlazi osnovanost sumnje da je stegovno djelo počinjeno. Ubuduće će se sjednica Stegovnog povjerenstva morati održati u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva dekana/pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.

Novim pravilnikom uređuje se način dostave zahtjeva o pokretanju postupka studentu. Oba pravilnika naglašavaju kako se rasprava o stegovnom postupku može voditi čak i ako student nije prisutan, a uredno mu je uručen poziv. Pod tim se podrazumijeva dostava osobnom predajom, poštom ili putem oglasne ploče fakulteta.

– U slučaju da se poziv na sjednicu studentu ne može uručiti putem pošte, dostava se obavlja oglašavanjem na oglasnoj ploči znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, pa se nakon proteka roka od osam (8) dana od dana oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno. – 

Produžen je i rok za odgovor na žalbu. Na odluku Povjerenstva student ima pravo podnijeti žalbu u roku od osam dana, a Povjerenstvo mora donijeti rješenje na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici.

No stegovni postupak može otići i u zastaru i to nakon dvanaest mjeseci od povrede pravilnika. Ali ako se radi o kaznenom djelu, zastara nastupa kada i zastara za kazneno djelo. Dodatak novom pravilniku je i zamrzavanje rokova u stegovnim postupcima u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.

Velika je novost i privremeno oduzimanje indeksa kao dodatne evidencijske isprave s ciljem izricanja privremene stegovne mjere.

– Ako postoji osnovana sumnja da je student počinio težu povredu iz članka 7. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, dekan/pročelnik, odnosno prodekan za nastavu / zamjenik pročelnika za nastavu i studente u slučaju spriječenosti dekana/pročelnika, može donijeti odluku o privremenom oduzimanju indeksa. (2) Oduzeti indeks zadržava se do okončanja stegovnog postupka. (3) Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje završnog, odnosno diplomskog rada, polaganje kolokvija te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. (4) Odlukom o oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti od zabrane. –

Javna rasprava traje do 15. siječnja 2018. Studenti i svi drugi svoje opaske mogu poslati Studentskom zboru na e-mail szbor.os@gmail.com s naznakom „Javna rasprava – Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata“.

Novi pravilnik možete preuzeti ovdje.

Komentari na članak

Vezani članci

Trčanje

Sveučilišni sport

U tijeku su prijave za 18. Splitski polumaraton

18. polumaraton za studente će se u organizaciji Splitskog sveučilišnog sportskog saveza održati 25. veljače. Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte: sport@unist.hr.

Britanci kreću u stroži nadzor neplatiša studentskih kredita

Studentski dugovi

Britanci kreću u stroži nadzor neplatiša studentskih kredita

Nakon što je britanski Nacionalni revizorski ured naglasio važnost problema neotplaćivanja studentskih dugova, vlada je odlučila postrožiti nadzor nad neplatišama koji žive u inozemstvu.

Fotonatječaj "Grad je živ"

5. Dan povijesti umjetnosti u Rijeci

Traje fotonatječaj „Grad je živ", pokažite kako Rijeka izgleda kroz studentske oči

Traže se fotografije koje bilježe tragove svakodnevnih ljudskih aktivnosti u urbanoj sredini očima studenta, a natječaj završava 1. ožujka.

Kaseta

Anketa: Studentske navike slušanja glazbe

Saznajemo kako, gdje i putem kojih uređaja studenti slušaju glazbu

Studentski.hr proveo je istraživanje o navici slušanja glazbe studenata. Anketi su pristupili 441 student i studentica u dobi od 20 do 30 godina iz cijele Hrvatske.

sc

Studenti djeca hrvatskih branitelja Domovinskog rata

U jeku natječaja za smještaj, SC zahtijeva od studenata još jednu potvrdu

Studentski centar u Zagrebu izdao je obavijest o pribavljanju potvrde za studente koji su djeca hrvatskih branitelja Domovinskog rata, i to nakon što je natječaj aktivan već neko vrijeme.