Sveučilište u Zadru

Raspisan Erasmus+ natječaj za financiranje studentske mobilnosti

Isto

Redovni se studenti mogu prijaviti na Natječaj za financiranje studentske mobilnosti u akademskoj godini 2018/2019. Rok je za prijavu 30. rujna ili do popunjenja kvote.

Sveučilište u Zadru objavilo je Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskoga boravka u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar akademske godine 2018/2019. U sklopu natječaja moguće je ostvariti mobilnost, odnosno slušanje kolegija te polaganje ispita na visokoškolskim institucijama u državama članicama Europske unije. Pri tomu student neće morati plaćati školarinu, osim ako se nalaze u kategoriji studenata koji svoj studij sami financiraju.

Uvjeti za sudjelovanje u programu sljedeći su:

 • zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili drugog stranog jezika na kojemu će student pohađati nastavu
 • status redovitog studenta na preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju
 • upisana najmanje druga godina preddiplomskog studija Sveučilišta te ostvareno najmanje 60 ECTS bodova u vrijeme ostvarivanja mobilnosti
 • potvrda o upisu na diplomski studij (za studente koji pohađaju posljednju godinu preddiplomskog studija)
 • suglasnost matičnog odjela (ako je riječ o prijavi na različitu razinu studija od one upisane na matičnoj instituciji)
 • prihvatno pismo tutora s institucije primateljice (za studente koji žele provoditi istraživanje ili pisati diplomski/završni rad tijekom pohađanja programa).

Kriteriji po kojima se odabiru kandidati sljedeći su:

 • dostavljena kompletna dokumentacija
 • težinski prosjek ocjena jednak ili veći od 3,5
 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima sekcije studentske organizacije Erasmus Student Networka Zadar.

Važno je napomenuti da se prednost pri odabiru kandidata dodjeljuje studentima koji do sada još nisu sudjelovali u programu mobilnosti Erasmus+, kao što se daje prednost studentima preddiplomskih i diplomskih studija u odnosu na doktorske. Kada je riječ o mjesečnom iznosu financijske potpore koju će student dobivati tijekom studijskog boravka, oni se kreću ovisno o životnim troškovima u zemlji primateljici. Ipak, studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju pravo zatražiti dodatnih 200 eura mjesečno. 

Studentska mobilnost za studijski boravak u okviru Erasmus+ programa može se realizirati u trajanju od puna tri do najviše 12 mjeseci, odnosno od 90 do 360 dana. Potrebno je napomenuti da je uobičajena praksa na mobilnosti provesti jedan semestar, s obzirom na to da tako student ima vremena odslušati predavanja i polagati ispite.

Rok za prijavu je 30. rujna ili do ispunjenja odobrene kvote. Mobilnosti se mogu ostvariti najranije s početkom ljetnog semestra akademske godine 2018/2019, a moraju završiti najkasnije do 31. svibnja 2020. godine. Dodatne se informacije o postupku prijave i detaljima odabira kandidata, kao i dokumentacija potrebna za prijavu, mogu pronaći u tekstu Natječaja, a dostupne su i na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju te mrežnim stranicama Sveučilišta. 

Komentari na članak

Vezani članci

Jasna Ožanić

Predavanje i tribina Sveučilišta u Zadru

Teologija tijela

Sveučilište u Zadru i Zadarska nadbiskupija organiziraju predavanje i tribinu.

IRO

Sajam stipendija i visokog obrazovanja

Cirkulacija, a ne odljev mozgova

Mobilnost studenata, nastavnika ili nenastavnog osoblja visokih učilišta važna je jer donosi pozitivne pomake ne samo na individualnoj, već i na institucionalnoj, ali i široj društvenoj razini.

U Zadru obilježen Globalan tjedan poduzetništva

Studentska udruga „Turisticus"

U Zadru obilježen Globalni tjedan poduzetništva

Povodom obilježavanja Globalnog tjedna poduzetništva studenti udruge Turisticus Odjela za Turizam i komunikacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru organizirali su nastupna edukativna predavanja Rade Bobanovića te Tie me-a i Issa Artsa.

Tjedan dobrodošlice, ESN Zadar

Tjedan dobrodošlice

ESN Zadar dočekao skoro 80 međunarodnih studenata

– Cilj tjedna dobrodošlice je, pomoću različitih kulturnih i društvenih događaja, pomoći međunarodnim studentima pri upoznavanju grada te im olakšati prve dane boravka u novoj sredini. – rekla je Josipa Friščić.

Praksa na Arheologiji

Studentica o praksi na fakultetu

Studenti su tu kako bi kopali

Bilo bi dobro da su studenti arheologije bolje pripremljeni za praksu na terenu i da više koristimo iskustva nekih inozemnih sveučilišta.