3033dac8bebcdb6e10165ebbb1b871fec5d389bb

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O projektu

Pozivamo sve studente kroatistike i srodnih studija na objavljivanje radova za prvi broj
studentskog časopisa ŠtoRIje, koji pokreće Udruga studenata kroatistike Idiom na
Filozofskome fakultetu u Rijeci.
Cilj je ovoga projekta, koji sufinancira Zaklada Sveučilišta u Rijeci, zainteresirati studente
za povijesne i aktualne jezične i književne teme te radove, dakle i same autore objaviti te predstaviti u ovakvome studentskom časopisu. Jedan je od ciljeva i povezivanje studenata kroatistike u Rijeci sa studentima ostalih sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu koji se bave književnim, jezičnim i srodnim temama.
Rad može imati najviše dva autora, a svaki autor može prijaviti jedan rad.
Krajnji je rok za slanje radova 10. svibnja 2014. godine.

Uredništvo časopisa čine: Josip Jagodar (glavni urednik), Kristina Lekić (FFRI), Petra Diklić (FFRI), Emina Kolarić (FFRI), Matea Kovačić (FFRI), Maja Mrgić (FFRI), Ana Pantaler (FFRI), Ana Sudec (FFRI), Andrea Slišković (Hrvatski studiji, ZG), Tena Jurišić (FFZG) i Ivan Damjanović (FFOS).

Tehničke upute i prijavnicu za slanje rada, kao i sve druge informacije, možete pronaći na stranicama Udruge: http://usk-idiom.hr/nasi-projekti/storije-2014/

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve projekte