46e22bcf86e69421701c134256b6ce10030c58d9

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O projektu

Future Seminar o intelektualnom kapitalu prvi je seminar koji se bavi tematikom intelektualnog kapitala u svijetu. Seminar se bavi temama koje su vezane uz upravljanje znanjem i intelektualnim kapitalom (IC) poduzeća te istraživanjem najboljih načina organiziranja tih neopipljivih resursa poduzeća, kako bi se postigao održivi razvoj bilo na razini poduzeća ili na razini lokalne samouprave. Future Seminar okuplja izvrsne studente s
područja cijele Europe s vrhunskim stručnjacima menadžmenta znanja. Uz pomoć predavanja, seminara i raznih izazova za sudionike pokušava se stvoriti kreativna atmosfera u kojoj se dobivaju nova primjenjiva znanja, ali i gdje se javljaju nova rješenja i inovativne ideje na području upravljanja znanjem.

Cilj
Najvredniji kapital svake nacije je intelektualni kapital kojemu se u Hrvatskoj ne pridaje dovoljno pažnje. Sudjelovanjem na ovom seminaru želimo pružiti priliku svim sudionicima da direktno steknu uvid u konkretne, već realizirane ideje diljem svijeta. Na taj način ohrabrujemo participante da počnu razmišljati na nov i inovativan način te da se usude biti promjena u društvu. Želimo motivirati studente da istupe sa svojim idejama, da ustraju u realizaciji i steknu svijest da nisu beznačajni. Povezivanjem sudionika i predavača stvaramo podlogu kreaciji pametnije budućnost spajajući njihovo znanje i iskustvo sa znatiželjom i entuzijazmom sudionika.

O veličini samog projekta govori i činjenica da projekt ima potporu
Predsjednika Republike Hrvatske. Također, projekt od 2011. godine, sljedećih
pet godina, nosi 1 ECTS bod.
Projekt u brojkama:
(za akademsku godinu 2012. / 2013.)
• Prijavljeno je 16 sudionika s 3 fakulteta (koji su sastavnice dva sveučilišta) i
12 stranih studenata iz 7 različitih zemalja
• Prihvaćene su prijave 15 sudionika koji su pohađali seminar
• 3 profesora, uz jedno Skype gostovanje, iz različitih dijelova svijeta održala
su svoja predavanja tokom trajanja seminara
• Projekt su sponzorirali veliki partneri poput Zagrebačke banke te Horwath
HTL i Croatia Osiguranja
• Projekt je također podržala Turistička zajednica grada Dubrovnika
• Skoro 500 fanova pratilo je projekt putem Facebook stranice seminara

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve projekte