Student administrator

Erste bank dd

Šibenik

+385 072 374085

Satnica: 18

Rok prijave za ovaj posao je do 30.03.2017.

Administrativna pomoć djelatnicima - slaganje dokumentacije (krediti, police osiguranjai sl), slanje i preuzimanje pošte, naručivanje materijala, skeniranje i kopiranje dokumentacije. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka 8-16:00- vrijeme zaposlenja do 31.08.2016.

Pogledaj sve poslove

Komentari