Rad na benzinskoj postaji

Petrol d.o.o.

Slavonski Brod

Rok prijave za ovaj posao je prošao.

Vrsta posla: pomoćni poslovi prodavača na benzinskoj postaji

Planirani period rada: od 01.01.2016. na nekoliko mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme, u smjenama

Predviđena satnica: 16 kn po satu,

- za rad noću uvećanje satnice 30%

- za rad nedjeljom uvećanje satnice 35%

- za rad blagdanom uvećanje satnice 50%.

Ponude dostaviti isklučivo na mail

Pogledaj sve poslove

Komentari