Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO-KVALITETNI MATERIJALI!!!

materijali

Po dogovoru

Zagreb

13.01.2015

PRODAJEM jako kvalitetne materijale iz specijalizirane škole za instrukcije za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO.
U materijalima se nalaze riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara, s tim da uz svaki zadatak stoje sve bitne teoretske činjenice potrebne za rješavanje svakog pojedinog zadatka koje služe kao teoretski uvod prije rješavanja zadatka kao što su npr. podjele troškova, pojašnjenje svih pozicija aktive i pasive, objašnjenja abc metode, radnih naloga, normalnog kapaciteta, metode povezanih proizvoda, pojašnjenja proračuna i formula itd. kako bi se razumijelo rješavanje zadataka, tako da se paralelno uče i zadaci i teorija, dakle sve je obuhvaćeno na jednom mjestu i logički povezano te sistematično. Pored zadataka koji su riješavani na redovnim seminarima, dolazi i skripta s riješenim i detaljno objašnjenim zadacima koji se javljaju na kolokviju/ispitu +identični ispiti slikani mobitelom koji su točno riješeni+ uz to dolazi i skripta od 20-tak stranica gdje su posebni naznačene stvari na koje treba obratiti pozornost, te se u njoj nalaze identična pitanja s kolokvija/ispita na nadopunjavanje, zaokruživanje, te esejska slikana mobitelom. Cjelokupni materijali su na razini knjige Upravljačko računovodstvo iz 2011.godine. Ukupno oko 320 stranica materijala. Također objašnjavam cjelokupno gradivo sadržano u tim materijalima kroz sat vremena.

Pogledaj sve oglase

Komentari