Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

STATISTIKA-KVALITETNI MATERIJALI S INSTRUKCIJA!!!

materijali

Po dogovoru

Zagreb

13.01.2015

091/8806581

PRODAJEM JAKO KVALITETNE MATERIJALE za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija STATISTIKA iz specijalizirane škole za instrukcije. U materijalima se nalaze riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke, tako da se ni u jednom trenutku ne dvoumimo kako smo došli do svake pojedine stavke i rješenja, detaljnja pojašnjenja svih pokazatelja i metoda računanja, te interpretacija dobivenih rezultata. Pored tih osnovnih zadataka odmah stoje i sve moguće varijante sličnih zadataka koje se mogu javiti na kolokviju/ispitu te njihova također detaljnja pojašnjenja i rješenja, tako da je sve odmah obuhvaćeno i objašnjeno na jednom mjestu. Zadaci su jako detaljno objašnjeni te prije početka računanja svakog pojedinog zadatka stoji svojevrsni teoretski uvod u gradivo o kojem se radi npr. objašnjenje srednjih položajnih vrijednosti, različitih pokazatelja(varijance, st. devijacije i sl.), te su posebno označene sve bitne stvari na koje treba obratiti pozornost + uz to dolaze zadaci za domaću zadaću te također njihova detaljna objašnjenja i rješenja (preko 30-tak zadataka) +posebna skripta sa zadacima koji dolaze na ispitu(preko 120 zadataka) te također njihova detaljna objašnjenja i rješenja + uz to dolazi i skripta za teoriju za usmeni od 60-tak stranica koja također sadrži i pitanja koja se ponavljaju na usmenome. Ukupno oko 390stranica.. GARANTIRAM PROLAZ!

Pogledaj sve oglase

Komentari