Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

Prevođenje, lektura, korektura

razno

po dogovoru

Osijek

12.09.2015

Apsolventica hrvatskog (nastavnički smjer) i engleskog (prevoditeljski smjer) jezika i književnosti nudi usluge lekture i korekture svih vrsta radova (seminari, završni, diplomski) te prevođenje :)

Pogledaj sve oglase

Komentari

Vezani oglasi

7686495fd398853f16a72a1297db93f2de0cb4b7

Diplomski, pristupni, master radovi

razno

50 EUR

Osijek

objavljeno 16.11.2016

A0346c1a3624de4613fc6c2e75a89800578812d9

Biznis plan - izrada

razno

150 EUR

Osijek

objavljeno 16.11.2016

Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

Iksica

razno

400 kn

Osijek

objavljeno 15.02.2017

Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

Pišem seminarske radove

razno

120 do 150 kuna

Osijek

objavljeno 30.03.2017

Ads no picture ce5ba388aaa631038aba67194288665ac094f1cce80b09eb7b324298b84afaab

Pišem seminarske radove

razno

120 do 150 kuna

Osijek

objavljeno 02.04.2017