Preddiplomski program na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business"

Mape sa materijalima

Accounting

0 materijala

Advanced English

0 materijala

Advertising

0 materijala

Analysis of Financial Statements

0 materijala

Business English

0 materijala

Business Ethics

0 materijala

Business

0 materijala

Business Forecasting

0 materijala

Business Statistics

0 materijala

Commercial Law

0 materijala

Corporate Finance

0 materijala

Corporate Risk Management

0 materijala

Croatian Economy

0 materijala

Development Economics

0 materijala

Econometrics

0 materijala

Economic History

0 materijala

Economics of Education

0 materijala

Enterprise Information Systems

0 materijala

Entrepreneurship

0 materijala

Enviromental Economics

0 materijala

European Company Law

0 materijala

European Market Law

0 materijala

Financial Institutions and Markets

0 materijala

Financial Mathematics

0 materijala

Financial Modelling

0 materijala

Game theory

0 materijala

Health Economics

0 materijala

Informatics

0 materijala

International Business

0 materijala

International Economics

0 materijala

International entrepreneurship

0 materijala

Investment Analysis

0 materijala

Labor Economics

0 materijala

Linear Programming and Game Theory

0 materijala

Macroeconomics

0 materijala

Macroeconomics of the EU

0 materijala

Management

0 materijala

Managerial Accounting

0 materijala

Marketing

0 materijala

Marketing Innovation

0 materijala

Marketing Manegement

0 materijala

Marketing of Non-profit Organisations

0 materijala

Mathematical Economics

0 materijala

Mathematics

0 materijala

Methodology of the Organizational Design

0 materijala

Microeconomic Theory

0 materijala

Microeconomics

0 materijala

Monetary Policy

0 materijala

Operational Research

0 materijala

Organization

0 materijala

Physical education I, II and III

0 materijala

Principles of Economics

0 materijala

Procurement Management

0 materijala

Public Finance

0 materijala

Regional Economic Integrations

0 materijala

Simulation games for managers

0 materijala

Statistics

0 materijala

Strategic Management

0 materijala

Tourism Principles

0 materijala