• Skripte
  • Zabok
  • Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu: Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu: Primjena informacijske tehnologije u poslovanju