• Skripte
  • Zabok
  • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci: Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci: Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu