Izborni predmeti

Mape sa materijalima

Detekcija i mjerenje elektromagnetskog zračenja

0 materijala

Podvodni akustični uređaji

0 materijala

Radiofrekvencijska mikroelektronika

0 materijala

Radiodeterminacijski sustavi

0 materijala

Elektromagnetska kompatibilnost

0 materijala

Planiranje i projektiranje informacijskih i komunikacijskih sustava

0 materijala

Kriptografija s primjenom

0 materijala

Sigurnost mreža i usluga

0 materijala

Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama

0 materijala

Objektno orijentirana analiza i dizajn

0 materijala

Sustavi za identifikaciju - RFID sustavi

0 materijala

Virtualna instrumentacija

0 materijala

Digitalno upravljanje

0 materijala

Obrada zvučnih signala

0 materijala

Analogni integrirani sklopovi

0 materijala

Pouzdanost električnih sustava

0 materijala

Električno mjerenje neelektričnih veličina

0 materijala

Sklopni aparati

0 materijala

Energetska učinkovitost i tehnologije

0 materijala

Izabrana poglavlja iz električnih strojeva

0 materijala

Parametri kvalitete električne energije

0 materijala

Baze podataka u elektroenergetici

0 materijala

Programiranje za .net platformu

0 materijala

Napredno programiranje web aplikacija otvorenog koda

0 materijala

Upravljanje rizicima

0 materijala

Upravljanje kvalitetom i metrika

0 materijala

Sustavi za upravljanje resursima

0 materijala

Primijenjena umjetna inteligencija

0 materijala

Odabir i implementacija poslovnih informacijskih sustava

0 materijala

Kinematika i dinamika mehanizama

0 materijala

Izbor materijala

0 materijala

Prijenosnici

0 materijala

Organizacija i upravljanje proizvodnjom

0 materijala

Osnove automatike

0 materijala

Automatizacija industrijskih procesa

0 materijala