Slobodni izborni kolegiji II

Mape sa materijalima

Automatizacija postrojenja i procesa

0 materijala

Bioinformatika

0 materijala

CAE u razvoju proizvoda

0 materijala

Digitalna obrada signala

0 materijala

Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva

0 materijala

Industrijska robotika

0 materijala

Marketing

0 materijala

Mehanika materijala

0 materijala

Hidraulika i pneumatika II

0 materijala

Mehatronički sustavi

0 materijala

Mehanika kompozita

0 materijala

Modeliranje mehatroničkih sustava

0 materijala

Napredna korisnička sučelja

0 materijala

Napredni proizvodni postupci

0 materijala

Numeričko modeliranje hidrauličkih strojeva

0 materijala

Objekti morske tehnologije

0 materijala

Obnovljivi izvori energije

0 materijala

Osnove robotike

0 materijala

Optimalni dizajn konstrukcija

0 materijala

Osnivanje brodogradilišta

0 materijala

Osnivanje plovnih objekata I

0 materijala

Pomorstvenost plovnih objekata

0 materijala

Stabilnost konstrukcija

0 materijala

Tehnika hlađenja

0 materijala

Precizne konstrukcije i tehnologija mikro sustava

0 materijala

Primjena paralelnog računanja

0 materijala

Programiranje: skriptni jezici

0 materijala

Projektiranje proizvodnih sustava

0 materijala

Projektiranje tehnoloških procesa

0 materijala

Računalna simulacija proizvodnih procesa

0 materijala

Računarska dinamika fluida

0 materijala

Stabilitet broda u eksploataciji

0 materijala

Tehnika klimatizacije i automatska regulacija

0 materijala

Termodinamika smjesa

0 materijala

Termoenergetska postrojenja

0 materijala

Toplinska obrada metala i inženjerstvo površina

0 materijala

Upravljanje kvalitetom

0 materijala

Upravljanje mehatroničkim sustavima

0 materijala

Usluge zasnovane na lokaciji

0 materijala

Vođenje elektroenergetskog sustava

0 materijala

Zaštita i automatika električnih postrojenja

0 materijala