Slobodni izborni kolegiji I

Mape sa materijalima

Analogna obrada signala

0 materijala

Automatizirana instrumentacija

0 materijala

Digitalna obrada slike

0 materijala

Brodski sustavi

0 materijala

Dinamika fluida

0 materijala

Dinamika strojeva i robota

0 materijala

Elektrane

0 materijala

Elasto i plastomehanika

0 materijala

Kompresori

0 materijala

Ljevarstvo

0 materijala

Energetski i procesni uređaji

0 materijala

Fleksibilni i inteligentni sustavi

0 materijala

Hidraulika i pneumatika I

0 materijala

Komponente mehatroničkih sustava

0 materijala

Konstrukcija malih plovnih objekata

0 materijala

Konstrukcijski elementi robota

0 materijala

Management i organizacijski razvoj

0 materijala

Mehanički prijenosnici snage

0 materijala

Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela

0 materijala

Metodičko konstruiranje

0 materijala

Mjerenja u proizvodnji

0 materijala

Modeliranje u tehnici

0 materijala

Numerička analiza u elektromagnetizmu

0 materijala

Održavanje

0 materijala

Numeričko modeliranje u termodinamici

0 materijala

Objektno orijentirano programiranje

0 materijala

Obrada odvajanjem čestica

0 materijala

Opremanje i remont broda

0 materijala

Programiranje tehničkih aplikacija II

0 materijala

Programiranje ugradbenih sustava

0 materijala

Projektiranje električnih postrojenja

0 materijala

Projektni management

0 materijala

Računalna obrada govora i jezika

0 materijala

Termomehanika

0 materijala

Razvoj mobilnih aplikacija

0 materijala

Strukturna analiza broda

0 materijala

Sustavi digitalnog upravljnja

0 materijala

Tehnologija oblikovanja

0 materijala

Upravljanje u programskom inženjerstvu

0 materijala

Vibracije broda

0 materijala

Zaštita materijala

0 materijala

Zavarivanje II

0 materijala