26b04e4249ce47d14efc716e1efe2bfd3cef83b6

Visoka poslovna škola

Zagreb, fakultet

Mr.sc. Davor Žmegač

Kontakt

Trg J. F. Kennedya 6b

Telefon: (01) 5633 106

Studentska referada

Telefon: (01) 232 3377

Fax: (01) 231 5581

Mail: poslovna.skola@libertas.hr

Knjižnica

biblioteka@libertas.hr

Prijavi neispravan podatak.

Komentari

Vezane institucije

fakultet

0de868bf6eb2ca3680a1caebfb35608b1d98d286

Akademija dramske umjetnosti

ADU

Zagreb

izv. prof. art. Franka Perković Gamulin

fakultet

8f5b3fa11baecfe7716eec6d74a0fe20aa78ffff

Akademija likovnih umjetnosti

ALU

Zagreb

Izv.prof.art. Aleksandar Battista Ilić

fakultet

Cc54cba822f32d93110f6c75edbffcc05bb73819

Agronomski fakultet

AGR

Zagreb

prof.dr.sc. Zoran Grgić

fakultet

38f2e98b5567c6160c488abb73211a34e1935da5

Arhitektonski fakultet

AF

Zagreb

izv.prof. Boris Koružnjak

Pogledaj sve institucije