Institution center 03becbab700878063dc01a5d7ff9fa09401af85cd62504fbd738bc612d8e2c75

Studentski centar Rijeka

Rijeka, studentski centar

Radno vrijeme

Radnim danom: od 8:00 do 15:00

Kontakt

Radmile Matejčić 5

Mail: scri.uniri@scri.hr

Telefon: (051) 584 530

Fax: (051) 584 534

Prijavi neispravan podatak.

Komentari

Vezane institucije

fakultet

A7dcb6c2de2997f33e9a02add303ae9791fe8cab

Ekonomski fakultet

EFRI

Rijeka

Dr. sc. Alen Host, izvanredni profesor

fakultet

822549acaf131873cf8e29b664bb92ac2f876da3

Filozofski fakultet

FFRI

Rijeka

dr. sc. Predrag Šustar

fakultet

9eb92fcb743ffb6395320c2aa00c3e177e3c0cbc

Građevinski fakultet

Rijeka

izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić

fakultet

3c57c6282116c3b9fe1c2b0c6be93f73759f2ee1

Medicinski fakultet

Rijeka

Prof. dr. sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr. med.

Pogledaj sve institucije