Institution college 1e479f128577ca907c8f4808210ecc3090d89c61229f7377eec821c152ebce0a

Pravni fakultet

Rijeka, fakultet

dr. sc. Eduard Kunštek

Kontakt

Hahlić 6

Mail: dekanat@pravri.hr

Telefon: (051) 359 500

Fax: (051) 359 593

Studentska referada

Telefon: (051) 359 587

Prijavi neispravan podatak.

Komentari

Vezane institucije

fakultet

0de868bf6eb2ca3680a1caebfb35608b1d98d286

Akademija dramske umjetnosti

ADU

Zagreb

Borna Baletić,redoviti profesor

fakultet

8f5b3fa11baecfe7716eec6d74a0fe20aa78ffff

Akademija likovnih umjetnosti

ALU

Zagreb

Izv.prof.art. Aleksandar Battista Ilić

fakultet

Cc54cba822f32d93110f6c75edbffcc05bb73819

Agronomski fakultet

AGR

Zagreb

prof. dr. sc. Tajana Krička

fakultet

38f2e98b5567c6160c488abb73211a34e1935da5

Arhitektonski fakultet

AF

Zagreb

izv.prof. Boris Koružnjak

Pogledaj sve institucije